De Opening: Loek van Wely over beton storten, de Rossolimo en nog veel meer

Op dinsdag 26 november verzorgde Loek van Wely (2610) voor ons een training over de opening, de basis van een geslaagde - of snel te vergeten partij. 

De achtvoudig kampioen van Nederland geeft de laatste jaren steeds meer trainingen, naast zijn activiteiten als toernooidirecteur van Hoogeveen en 1e kamerlid. Deze avond was hij na zijn Haagse verplichtingen onze kant op gereisd, uitgenodigd door voorzitter Maarten Langen. Loek had een hele karrevracht aan tips voor ons meegenomen. Het is belangrijk een opening te kiezen die je begrijpt. En, zijn publiek van deze avond goed inschattend, een troost voor die enkele matige openaar onder ons: je krijgt op amateurniveau altijd wel een 2e of 3e en zelfs 4e kans in je partij om een verprutste opening recht te breien.

Loek gaf aan dat te veel passiviteit in een opening meestal bestraft wordt. "Als ik simultaan speel, knal ik er meteen hard in." Over het karakter van de d4- cq e4-openingen: d4 is taai, e4 agressief. Als je je tegenstander kent, kun je dit meenemen in je keuze... Op e4 kan zwart reageren met e6 (het Frans), "beton storten" noemt Loek dit. Zelf heeft Loek totdat hij de ratinggrens van 1600 passeerde, zich toegelegd op het Konings-Indisch en de Pirc verdediging. Verschillende leden kwamen met vragen; de avond leverde ook een geheel nieuwe variant op van Bart Stam; de Australische verdediging - of was dat toch de Oostenrijkse (1. d4 d5, 2. c4 c5)? Loek tipte voor wit de Maroczy-opstelling (met pionnen op c4 en e4) als een goede manier om zwart het leven zuur te maken in het centrum. Bij de Siciliaanse opening was de Rossolimo zijn aanbeveling en Loek nam ons mee in meerdere varianten die ontstaan na LxPc6 (de zet die je bij deze variant altijd moet spelen).

Het werd een lange avond; pas na elven hield Loek ermee op, overigens pas na een aansporing van Maarten. En er werd nog lang nagepraat; een avond om niet snel te vergeten!

Foto's te zien in een van de galleries op de website.

Lucas den Boer

Mijn naam is Lucas den Boer. Schaken is mijn passie. Schaken is vooral sociaal bezig zijn, met al mijn diverse schaakvrienden. Naast zelf schaken probeer ik schaken ook voor maatschappelijke doeleinden in te zetten. In 2018 heb ik Stichting Jeugdschaak opgezet. Bij Pegasus Amstelveen ben ik beheerder van de website.